En god leder kjenner lagets farger

March 23, 2018

Ledelse kan være en svært utfordrende oppgave. Som leder får vi ikke alltid velge hvem som er på teamet vårt. Faktisk arver en leder en gruppe, hvorav de fleste medlemmene har vært der langt lenger enn lederen. De kan til og med vite mer om arbeidet enn lederen. Uansett situasjon er en av lederens ansvarsområder å motivere teamet til å jobbe sammen mot et felles mål. Dette kan være en skremmende utfordring. Ofte består laget av svært ulike medlemmer, hver og en med sine styrker, svakheter og arbeidsstiler. Lagdynamikken er også ofte komplisert og full av interne uenigheter og personlige konflikter. En leder bærer ikke bare ansvaret for teamet sitt, men må også for å oppnå resultatene som forventes.

 

 

Ledere kan ha stor nytte av å kunne identifisere ulike typer personligheter i sitt team. Ved å forstå de grunnleggende personlighetstypene, kan lederen bruke medlemmenes individuelle styrker til å styrke teamet, samt å kunne tildele oppgaver som passer den enkelte. En leder kan ved å ta hensyn til de ulike gruppemedlemmers behov, styrker og verdier også lære å kommunisere på en mest mulig optimal måte til den enkelte.

 

 

En god leder vil få de beste resultatene ved å jobbe for å utnytte den enkeltes styrke, arbeidsstil og egenskaper. Ved riktige utfordringer av de enkelte medlemmer kan lederen legge til rette for mest mulig harmoni.

 

 

Taylor Hartmann beskriver i personlighetsanalysen The Colour Code en kort oversikt over de ulike verdiene og arbeidsstilene. Han beskriver dem som fargene Gul, Blå, Grønn og Oransje. Fargene opptrer ikke alltid alene, men kan være en blanding av flere.

 

 

Den Gule personligheten tar arbeid og ansvar veldig alvorlig. Gul personligheter vil bidra, være en del av teamet, og ønsker å være vellykket og produktiv. De reagerer godt på anerkjennelse, belønninger og insentiver. Gule-lagmedlemmer trenger imidlertid godt definert ansvar og struktur, faste forventninger, tydelige tidslinjer, samt å trygges i av at de er på rett spor.

 

 

Den Blå personligheten trenger et åpent, sosialt miljø for å kunne fungere godt. Forhold er svært viktig for dem, og de trenger frihet til å kunne opprettholde relasjoner med kollegaer, kunder og arbeidsgivere. Konflikt og sterk konkurranse er hemmende for en Blå, men de vil trives i et positivt, kreativt, serviceorientert miljø.

 

 

En Grønn personlighet er mer kjent for kompetanse enn for menneskelige ferdigheter. De jobber utmerket med fakta, data, forskning og analytiske prosjekter. De som er grønne skinner i sin evne til å designe, forstå komplekse systemer og strategi. Fakta er veldig viktig for den grønne, men de tenderer til å bli for rutineorienterte og er noe ufølsomme i sosiale interaksjoner.

 

 

Oransje lagmedlemmer synes tydelig for sin energi, dyktighet og kreativitet. En nøkkelfaktor for en oransje personlighet er friheten til å kunne bruke sine ferdigheter og evner. Hvis det er for mye struktur, eller hvis sjefen er veldig autoritær, føler den oransje personligheten seg blokkert og fungerer ikke bra. Oransje personligheter som mennesker jobber godt der det er samarbeid, konkurranse og kameratskap. De er handlingsorienterte, og blir utålmodige når det prates mye og når de får detaljerte administrative oppgaver.

 

 

En leder som kjenner fargene på sitt eget lag kan bruke denne kunnskapen til å bygge et lag for suksess. Ved å legge til rette for at hvert lagmedlem kan fungere i sine områder er lederen godt på vei til å oppnå ekstraordinære resultater.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Å trene på holde presentasjoner

March 26, 2019

1/1
Please reload

Siste innlegg
Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square